Dịch vụ Triển khai

  • 3SG cung cấp dịch vụ triển khai tích hợp các hệ thống CNTT chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.
  • Quản lý dự án là một công việc mang đầy tính khoa học và nghệ thuật được thể hiện qua việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án. Khai thác được nguồn nhân lực một cách khéo léo, hiệu quả kèm theo phương pháp quản lý khoa học sẽ điều chỉnh sự cân bằng ba yếu tố cần thiết là: Chất lượng công việc (khối lượng, yêu cầu kỹ thuật), thời gian hoàn thành và vốn đầu tư.
  • Các chuyên gia tại 3SG sẽ đảm bảo dự án của Quý khách luôn đáp ứng tiêu chí tam giác sắt của dự án.

Comments are closed.